Ochrona placu budowy

Posted by

Każdy plac budowy wymaga ochrony. Na jego terenie (często na noc i w dni wolne od pracy) pozostawiony jest drogocenny sprzęt i materiały. Dodatkowo na teren budowy mają zakaz wstępu osoby nieupoważnione (zagrożenie wypadkiem). Ktoś tego musi pilnować. Dlatego jeśli prowadzisz budowę, musisz zatrudnić jakąś agencję ochrony.

Najprościej ją znajdziesz w internecie – wpisz czego szukasz i dodaj nazwę miasta, w którym znajduje się budowa np. –  „Ochrona Fizyczna Łódź” lub „agencja ochrony Łódź”.